PROPANE

 

LPG

- 2000 l : 0.5354 htva 0.6478 tvac

+ 2000 l : 0.4793 htva 0.58 tvac

  0.5091  HTVA     0.6160 TVAC